Sa pjata u thyen në Hell’s Kitchen?

Sa pjata u thyen në Hell’s Kitchen?

  Pyetja që ju ka ngacmuar të gjithëve gjatë gjithë episodeve të Hell’s Kitchen: sa pjata u thyen? Kuriozitetin po ua shuaj sot më në fund 😉 Gjatë 12 javëve të HK janë thyer 412 pjata. Fiksimin e thyerjes së pjatave e kam nga buzuket e Greqisë...